Två oslagbara hjälpmedel som generar vinst och bättre arbetsmiljö!

  

Vi vill med denna sida presentera det mycket slittåliga och tätslutande TEMA Fönsterskyddet. Det är speciellt utvecklade för

företag som bedriver professionellt underhåll av villor, fastigheter och lokaler.

 

En stor fördel med dessa fönsterskydd i motsats till andra modeller, är att de obehindrat kan användas året om, dvs. oavsett

väder eller yttertemperatur. Fönsterskyddet kan kompletteras med TEMA Ventilator som effektivt eliminerar invändig damspridning.

Önskas värme i stället för ventilation kan apparaten snabbt ställas om till invändig värmespridning.

 

I bifogat produktblad bifogar vi även information om TEMA Kittstripper, dvs. en produkt som är oersättlig för företag som bedriver

glasbyten eller monterar Isolock isolerglas för ljud- och energieffektivisering. Borttagning av gammalt fönsterkitt kan nämligen ske

mycket snabbare och i det närmaste damfritt utan att skador uppstår på glaset. 

 


Se klipp på fönsterskydd och kittstripper här

Produktblad TEMA Fönsterskydd 

Produktblad TEMA Kittstripper

 

Besök gärna www.byggtema.com/shop/ där ni i e-butiken också kan beställa produkterna.

 

Med bästa hälsningar

                       

Sören Johansson

VD

Ps. Önskas personlig information vad dessa hjälpmedel ger för rationaliseringseffekter ekonomiska fördelar för Ert företag, kontakta oss på 0930-316 50. Ds.