> Om oss

MILJÖFRÅGOR HAR LEGAT högt på min prioriteringslista från första början, när jag startade företaget Byggtema. Jag har själv arbetat med fogningsarbete. Och den erfarenheten, att arbeta med skadliga ämnen, har gjort att miljöarbete hela tiden känts viktigt för mig. Jag vill att de som idag jobbar med fogningsarbeten ska slippa stå i giftiga ångor hela dagarna för att sedan tvätta utrustning i lösningsmedel innan de går hem. Istället utvecklar vi och distribuerar produkter som är snällare mot miljön.

DET ÄR över 40 år sedan jag startade företaget Byggtema. Jag och min personal vill här presentera för er vilka olika delar som ryms under vårt tak. Tack vare väl utvecklad E-handel når vi idag ut till hela världen och tidigare kände kunden bara till en liten del av vårt företag.

FÖRETAGET BESTÅR AV flera delar. Som exempel kan nämnas att vi säljer egna produkter och distribuerar andras, vi arrangerar utbildningar och vi utför entreprenader där vi fogar samman element och sanerar PCB. 

SOM EN RÖD tråd genom hela verksamheten går vårt miljötänkande. Det är och har alltid varit viktigt för mig och jag hoppas att
vi genom vårt arbete är med och förbättrar förutsättningarna för miljön. 

Välkomna!

Sören Johansson,
vd, Byggtema AB