> Fogutrustning>TEMA Applicator>TEMA Fogapplicator.

TEMA Fogapplicator.

TEMA Fogapplicator.

TEMA Fogapplicator.

TEMA Fogapplicator har utvecklats av
proffs för proffs. 

Tillgänglighet: In Stock

1 item in stock

Varning: Sista varan i lager!

18040

Varning: Sista varan i lager!

10 300,00 kr

Lägg i varukorgen

Mer information

TEMA Fogapplicator har utvecklats av
proffs för proffs. Det betyder att kittning och
fogläggning sker med stor precision och att
stora tidsvinster kan uppnås under alla
tänkbara arbetsförhållanden. En annan stor
fördel är att obekväma arbetsställningar och
förslitningsskador kan undvikas med denna
utrustning.
TEMA Fogapplicator rekommenderas,
förutom till fönsterunderhåll och fogentreprenader,
till yrkesmän inom bygg,
glas, plåt, måleri och liknande verksamhetsområden.
Inställning av fogläggningstrycket sker
med hjälp av ett steglöst reglage och bärbar
tryckluft. Således erfordras ingen kompressor
eller elektricitet. Det betyder att kittning
och fogläggning kan utföras var helst man
befinner sig och med exakt spruttryck, helt
fritt från stopp eller överfyllning av fogen.
Fogmassa, kitt och limmer kan appliceras i
exakta mängder. Applicatorn laddas mycket
enkelt med materialförpackningen och man
undviker materialspill.

Det är också mycket enkelt att byta mellan olika
materialtyper, exempelvis lim, fogmassor och
kitter.
En annan fördel är att denna utrustning har en
överlägsen driftsäkerhet och det under alla
tänkbara klimatförhållanden.
Till fogapplicatorn finns en rad specialtillbehör
för olika yrkesgrupper. Kontakta vår tekniska
kundsupport för ytterligare information.