För porösa material som tex betong , tegel och siporex, plaster, trä och målade/behandlade metaller. Torktid 15-30 min.
OBS Endast för silikon fogmassa!