Sikaflex PRO-3 är en enkomponent, elastisk, polyuretanbaserad fogmassa för anslutnings- och rörelsefogar i bl a golv/trappor/vägg, avlopps- och reningsverk, tunnlar och parkeringsdäck utom- och inomhus. Tål stor mekanisk påkänning.