SikaHyflex-250 Facade är en 1-komponent, fukthärdande, lågmodulär elastisk fogmassa lämplig för rörelse och anslutningsfogar i byggnader.