Används vid indragning av ögleskruvar, t ex vid montering av fönsterskydd.