Beskrivning

Rakbladsskrapa används vid borttagning av färg när man målat fönster. Levereras med eggskydd.