Har microtrissa och oljesmörjning för bästa funktion.