Används tillsamman med 10190 och 10130 vid montage i håltegel, leca och porösa materiel.