Används vid kittning av fönster när man använder TEMA Fogapplicator

Finn i olika bredder.