Fogmaterial

Välj fogmaterial från Byggtema – ett självklart val när du ska utföra fognings och tätningsarbeten!

I moderna byggnadskonstruktioner förekommer en mängd olika komponenter som ska fogas samman. Det kan vara glas mot trä, plåt i kombination med plast, betong mot järn. Ja listan skulle kunna bli mycket lång. I samtliga fall ställs kraven att tätningarna skall vara hållbara och att den avsedda funktionen består. Detta ställer höga krav på val av fogmaterial och att utförandet sker fackmannamässigt.

Byggtema AB har lång erfarenhet av fogmaterial både utveckling och produktion av tillhörande hjälpmedel. I mer än 50 år har vi förbättrat och förfina våra produkter och tillhörande fogmaterial för att våra kunder ska kunna göra hållbara och funktionssäkra fogar. Med fogmterial från Byggtema sparar du både tid och pengar.

Vårt långsiktiga utvecklingsarbete av Byggtema AB med tillhörande fogmaterial gör produkterna ständigt aktuell. Idag finns Byggtemas metoder och system som standard hos många ledande fogentreprenörer, hos hittar du fogmaterial och utrustning till all slags fogning, fogrenovering, brandtätning, våtrumsfogning och fönsterrenovering.

Här i vår webbutik finner du bara en liten dela av allt fogmaterial vi saluför. Kontakta oss för support av rätt val av fogmaterial för din fogtätning. 

Våra olika Fogmaterial och tillbehör Fogmassor

TEMAKRYL är utvecklad för invändig/utvändig tätning mot buller, damm och luftdrag. I väggkonstruktioner, tätning mellan betongstommar och utfackningsväggar. Även lämplig vid kompletterande tätning bakom taklister, golvsocklar, runt fönster och dörrpartier kan även användas att laga sprickor i fasader innan målning och som mjukspackel. Uppfyller även gällande krav vid akustiktätning med gipsplattor. Vattendispergerad, 1-komponents-, elastisk fogmassa som kan efterslätas med spackelspade eller fogpinne. Temp. beständighet – 30°C till +90°C. Fogmassan är snabbtorkande och genomhärdar med 2 mm per dygn.TEMAKRYL är övermålningsbar. Fri från laftater. Innehåller rostinhibator och frostskydd. Rörelseupptagning +-15%.

TEMASTRONG Är ett neutralt fukthärdande montagelim utan lösningsmedel, isocyanater eller ftalater. Limmet bildar en mycket stark och samtidig elastisk limfog som upptar eventuella rörelser i byggnationer. TEMASTRONG är luktfri, snabbhärdande och har mycket bra väderbeständighet i olika klimat. TEMASTRONG kan användas både ute och inne, på väggar, tak och golv. Limmet härdar tack vare sin technologi ner till -5°C och upp till +40°C. Kan med fördel även användas vid t.ex. uppsättning av paneler, kakel, akustikplattor, trappnosar m.m. Fäster på ett brett urval av material, däribland trä, glas, betong, mursten, metall, glasfiber, målade ytor m.m.

Vi saluför även produkter från SIKA och Momentive

Bottningslist, drev, fogpinnar, primer, primerkanna, glättningsmedel mm

Utrustning

Manuella och batteridrivna fogsprutor som passar till 0,3 och 0,6 lit förpackningar.

TEMA Fogapplicator har utvecklats av proffs för proffs. Det betyder att kittning och fogläggning sker med stor precision och att stora tidsvinster kan uppnås under alla tänkbara arbetsförhållanden. En annan stor fördel är att obekväma arbetsställningar och förslitningsskador kan undvikas med denna utrustning.

TEMA Fogapplicator rekommenderas, förutom till fönsterunderhåll och fogentreprenader, till yrkesmän inom bygg, glas, plåt, måleri och liknande verksamhetsområden. Inställning av fogläggningstrycket sker med hjälp av ett steglöst reglage och bärbar tryckluft. Således erfordras ingen kompressor eller elektricitet. Det betyder att kittning och fogläggning kan utföras var helst man befinner sig och med exakt spruttryck, helt fritt från stopp eller överfyllning av fogen. Fogmassa, kitt och limmer kan appliceras i exakta mängder. Applicatorn laddas mycket enkelt med materialförpackningen och man undviker materialspill.

Det är också mycket enkelt att byta mellan olika materialtyper, exempelvis lim, fogmassor och kitter. En annan fördel är att denna utrustning har en överlägsen driftsäkerhet och det under alla tänkbara klimatförhållanden. Till fogapplicatorn finns en rad specialtillbehör för olika yrkesgrupper. Kontakta kundtjänst för ytterligare information.

TEMA TDV-rör är framtaget och utprövad under tjugo års tid i strängaste klimatförhållanden. Prov har även utförts i simuleringsanläggning och i autentiska fog konstruktioner. TDV -röret ser till så att luftspalten på ett säkert sätt kommer i kontakt med utomhusluften. Härigenom uppnås en tillförlitlig tryckutjämning, dränering och ventilation som till alla delar uppfyller dagens byggnormer, kraven på hälsosamt boende och kvalitetssäkring i byggprocessen. Därför bör det i varje fogkors monteras in ett TDV-rör. Noteras bör att montaget går snabbt och enkelt genom att man skär ett snitt i bottningslisten i fogkorset varefter röret förs in.

Handtag för kittfalsbald inkl 5 st blad. Praktiskt handtag som gör att fogning av klinkers/kakel blir mycket enklare och dessutom blir resultatet snyggare.

Hos oss kan du välja mellan flera olika förpackningsstorlekar av våra olika fogmaterial

Oavsett om du är beskrivare, fabrikant, återförsäljare eller fogentreprenör erbjuder vi dig support! Tel +4693031650 E-post info@byggtema.com